Update Volt Delft

Update Volt Delft

7 okt 2023 09:29:48 UTC
Op de markt in Delft

Nieuwsbrief Volt Delft oktober 2023

Beste Volters in Delft en omliggende gemeenten,

Volt is volop in beweging in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Als eerste  was er op 16 september de Afdelingendag, waarbij een groot deel van de lokale afdelingen aanwezig was om kennis en ervaringen uit te wisselen en onze beweging en partij verder uit te bouwen. Een week later vond het landelijke congres plaats, waar het verkiezingsprogramma en  de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn vastgesteld, én waar Reinier van Lanschot werd verkozen tot lijsttrekker bij de Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar. 

Ook lokaal zijn we geleidelijk aan in de campagnestand aan het raken. Het campagneteam is bezig met het plannen van een aantal leuke activiteiten; verderop in de nieuwsbrief vind je hierover meer informatie. 

Hier melden we alvast onze vaste maandelijkse activiteit:

Op vrijdag 13 oktober vanaf 17:00 uur  is er weer een ledenborrel. Deze keer is die bij Het Vakwerkhuis aan de Prof. Snijdersstraat 2.

Onze Delftse kandidaat op de lijst: Dianne Elsinga

Beste leden,

Het is officieel: ik sta op de kandidatenlijst van Volt voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. De afgelopen jaren heb ik me op allerlei manieren ingezet voor Volt: als oprichter en bestuurslid van Volt Delft, als lid van de sollicitatiecommissie van de fractie en als medewerker van het landelijk bureau van Volt, waar ik heb bijgedragen aan de organisatie van de Provinciale Statenverkiezingen en de Eerste Kamerverkiezingen. Op dit moment werk ik bij de TU Delft, waar ik me onder andere bezighoud met de duurzaamheidsopgave en energietransitie binnen een van de faculteiten.
Als kandidaat wil ik me vooral inzetten om de oplossingen die Volt voorstelt, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en het klimaat, bij de vele jongeren in Delft bekend te maken. Ik verwacht dat ook de compensatie die Volt voorstelt voor de pechgeneratie (de groep studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs heeft ontvangen) goed zal vallen in Delft. 
Tot de verkiezingen organiseren we een aantal mooie campagneactiviteiten in Delft. Ik zal daarbij ook aanwezig zijn en heb veel zin om met vele Delftenaren in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden voor hun eigen toekomst en die van Nederland en Europa. 
Meer informatie over de campagneactiviteiten volgt zo snel mogelijk. Wil je helpen om de campagne in Delft tot een succes te maken? In het bericht over de campagne verderop in deze nieuwsbrief lees je hoe je je aan kan melden om mee te doen!

Groet, en hopelijk tot binnenkort bij een (of meerdere) van de campagneacties!
Dianne
Jouw kans om bij te dragen aan positieve verandering!

De verkiezingen komen eraan en wij zijn druk bezig met de voorbereiding van de campagne. Delft is een belangrijke stad voor Volt: Zo had Volt Delft in de tweede kamerverkiezingen van 2021 met 7,5% het op een na hoogste stempercentage van heel Nederland. Dit jaar zullen we om deze reden ook weer ons best doen om zo zichtbaar mogelijk te zijn. Zo gaan we binnenkort met onze lokale kandidaat Dianne de stad in, en is er vlak voor de verkiezingen een groot Volt-evenement gepland. Voor dit evenement komen leden én kandidaten van heel Zuid-Holland in het paars naar Delft , dus zorg dat je erbij bent! We kunnen het  niet alleen en hebben je steun hard nodig in deze campagne. Er zit kracht in aantallen, en daarom vragen wij je  om ook een (kleine) bijdrage te leveren gedurende deze campagne. We kijken ernaar uit om met jou samen te werken aan een betere toekomst voor Delft en Nederland. Samen zijn we sterker!
Heb jij zin om ook mee te helpen aan onze campagne? We verwelkomen iedereen die deel wil uitmaken van ons team van enthousiaste Volters. Samen maken we het verschil  en bouwen we aan een duurzame en inclusieve toekomst. Stap in in onze WhatsAppgroep Campagnesupport, of volg onze social media voor meer informatie over de campagneactiviteiten. Als je vragen hebt, kun je altijd onze campagneleider bellen of mailen!

WhatsAppgroep Campagnesupport:
https://chat.whatsapp.com/LyB4lwW2I5r3GFS33nxHBg
Instagram: https://www.instagram.com/voltdelft/
Campagneleider: Gijs.jacobs@volteuropa.org: tel: 06- 40920393 
Fractie-update 

Onze Delftse fractie is ook weer volop bezig! Afgelopen maand zijn ze in gesprek gegaan met de gemeente over het inzetten van kernenergie als duurzame energiebron voor de regio. De energietransitie moet sneller en de fractie gelooft dat we hier regionaal meer initiatief in kunnen nemen. Om deze reden hebben wij een motie ingediend voor het aanmoedigen van ambitieuze actie in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). Deze motie is aangenomen, wat betekent dat alle gemeenten binnen de RES gaan samenwerken om voldoende energie en warmte op te wekken voor de regio. Dit kan bereikt worden als gemeenten  niet de eigen belangen voorop stellen, maar als regio collectief samenwerken en handelen. Onze fractie denkt dat de Delftse wethouder een kartrekkende rol speelt bijhet realiseren van deze samenwerking.

Momenteel is de fractie nog in gesprek over het democratiseren en verbeteren van het samenwerkingsverband MRDH (Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Dit samenwerkingsverband gaat over economisch transport en het beheer van het gebied Den Haag-Rotterdam, waar Delft onderdeel van is. Dit was het weer voor deze maand! We hopen je te treffen op de borrel op 13 oktober a.s. en natuurlijk bij de campagneactiviteiten die daarop volgen. 

Hartelijke groet,
het kernteam van Volt Delft,
Bernhard, Dianne, Gijs en Jean-Pierre