Onze Missie

Volt Delft: wie zijn we en wat willen we 

Volt Delft is onderdeel van de Europese Volt beweging, die beweging staat voor positieve maatschappelijke verandering, niet alleen van bovenaf via de politiek, maar ook van onderaf door de gezamenlijke kracht van de samenleving in te zetten. 

Onze missie: 

We verbinden mensen en brengen positieve energie, door te luisteren, niemand uit te sluiten, altijd samenwerking te zoeken en transparant te zijn herstellen we de sociale cohesie en brengen het vertrouwen terug in de democratie en onze instituties. 

Onze ambitie voor 2030: 

Volt Delft wil in 2030 een thuishaven zijn van progressieve Delftenaren en ons samen inzetten voor welzijn van de gehele stad. We streven ernaar om een gerespecteerde, zichtbare, drijvende kracht te zijn achter initiatieven op gebied van sociale gelijkheid, onderwijs, innovatie, digitalisering, burgerparticipatie, leefbaarheid en klimaat. Lokale initiatieven steunend op de Europese gedachte. 

Onze kernwaarden daarbij zijn: 

De mens gaat boven het systeem
Beslissen op basis van feiten gaat boven populisme,
Integer handelen gaat boven opportunisme,
Structurele oplossingen gaan boven korte termijn gewin,
In samenhang problemen te lijf gaat boven ééndimensionale oplossingen

Volt Missie Pyramide