Onze
Standpunten

Volt staat voor een nieuwe generatie in de politiek. Een generatie die die gelooft in de kracht van grensoverschrijdende samenwerking in plaats van nationalisme en populisme. Een generatie die gelooft dat we veel meer kunnen bereiken wanneer we op een positieve manier met elkaar omgaan en samenwerken. Volt gaat werken aan de verbinding tussen politiek, overheid en burger. Het werken aan vertrouwen, het in gesprek gaan met iedereen en het creëren van inspraak op alle niveaus. Dat zijn voor Volt de pilaren van een gezonde Europese democratie. 

Delft is een geweldige stad, Volt heeft de ambitie om dat te behouden en verbeteren waar nodig. Onze visie voor Delft is samengevat in 5 + 1 uitdagingen die Volt ziet. Delft en Europa groeien met en door elkaar. 

Evenwicht

Delft, stad in evenwicht

^
 • Delft energie neutraal in 2040
 • Toegankelijke klimaatwijzer met duidelijk overzicht duurzaamheidsbeleid en subsidiemogelijkheden voor elke Delftenaar
 • Onafhankelijk inzicht in Delftse duurzaamheids- en klimaatprestaties met de Klimaatrekenkamer
 • Een duurzaamheidslening voor het uitbreiden van zonne-energie
 • Bescherming van inwoners en groen bij de aanleg van het warmtenetwerk naar Deens model
 • Op een slimme manier meer groen in de stad met oplossingen uit Madrid 
 • De Delftse stadsecoloog krijgt een onafhankelijke positie en hanteert een maatstaf voor biodiversiteit
 • Geen onnodige (reclame)verlichting met regelgeving naar Frans voorbeeld
 • Initiatieven tegen voedselverspilling zoals de buurtkoelkast
 • Deelvervoer (auto’s, scooters) meer in balans met OV zoals in Barcelona en Kopenhagen
Economie

Delft, stad met een nieuwe kijk op de economie en welzijn

^
 • Experimenten met het basisinkomen en een vertrouwensexperiment met de bijstand
 • Stimuleren van ontmoetingen tussen Delftenaren 
 • Sneller aan de slag als nieuwkomer door erkenning van diploma’s en vaardigheden zoals in Amsterdam succesvol is
 • Duurzaam financieel beleid door rekening te houden met sociale en natuurlijke grenzen zoals ook in Kopenhagen en Amsterdam al wordt toegepast
gelijkheid

Delft, stad met gelijke kansen voor iedereen

^
 • Wonen bereikbaar voor iedereen met de Weense woon-aanpak
 • Ruimte voor experimenten met nieuwe woonvormen
 • Kansklassen zodat iedereen een passend niveau van vervolgonderwijs kan halen 
 • Maatwerk bij het omgaan met omstreden monumenten
 • DOK Delft weer terug als sociale ontmoetingsplaats
 • Laagdrempelige toegang tot cultuur, musea en theater
 • Onderkennen en stimuleren van de sociale functie van verenigingen
 • Ruimte voor urban sports als laagdrempelige manier om samen te bewegen
 • Het bieden van bestaanszekerheid als preventief instrument tegen criminaliteit, schulden en gezondheidsachterstanden. 
 • Laagdrempelig organiseren van de jeugdzorg in lokale centra
 • Beter faciliteren van mantelzorg met wijkgebonden budgetten
 • Experimenten tegen eenzaamheid zoals met pakketbezorgers in Rotterdam
 • Een vertrouwensexperiment met de bijstand
smart

Delft, een slimme stad

^
 • Instellen van een Wethouder digitale zaken
 • Een breed gedragen convenant voor de digitale stad Delft 
 • Stimuleren van innovatie in proeftuinen als verbindende factor in de stad
 • Digitale inclusiviteit, digitale dienstverlening voor iedereen toegankelijk
 • Democratische controle en transparantie bij inzet van algoritmen
 • Een autoluwe binnenstad met ruimte voor voetganger, fietsers, terrassen en groen
 • Deelvervoer in balans met openbaar vervoer
 • Herwaardering van cultuur en verbeteren van toegankelijkheid door te investeren in openbare bibliotheken, muziekscholen, diversiteit van het cultuuraanbod, culturele initiatieven en instellingen
 • Inzetten van cultuur als instrument van verbinding en tegen polarisatie
 • Koesteren van het rijke internationale erfgoed van Delft en vernieuwing van het Delftse Canon
 • Aanpak van ondermijnende criminaliteit
participatie

Delft, stad met participatie voor Delftenaren

^
 • Gekozen Burgemeester, zoals in de meeste Europese landen
 • Ruim baan voor onafhankelijke lokale journalistiek
 • Opstarten van nieuwe vormen van burgerparticipatie zoals in Lissabon
 • Openheid en transparantie door betere doorzoekbaarheid van raadsinformatie 
 • Een lobbyregister naar Zweeds model
 • Beschikbaar stellen van een coördinator gelijke kansen die zorgt dat gemeentelijke hulp terecht komt waar die het hardste nodig is
reform

Delft, internationale stad met oog voor lokale behoefte

^
 • Toepassen van best practices uit heel Europa
 • Een visie op internationalisering van Delft door beter verbinding te zoeken met de 15.000 internationale inwoners 
 • Vergroten van de impact van de Delftse kennis & innovatie